Jan Litborn

 

Advokat/ managing partner Born Advokater KB.
Jur. kand vid Stockholms Universitet. Handelshögskolan i Stockholm (ej examen).
Ordförande Fabege och Hedin Mobility Group AB.
Styrelsemedlem i Hedin Group AB och Slättö Förvaltnings AB. Antal styrelseuppdrag: 80

March 30, 2014 7:45 pm Published by

Categories :

Written by PA Admin