Om consensus

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Göteborg, mötesplats i Borås och Värnamo samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på AktieTorget under tickerkod CAM B.

Personalen hos Consensus har mångårig erfarenhet inom samtliga de områden bolaget verkar inom.

Consensus innehar samtliga nödvändiga finansiella tillstånd från Finansinspektionen som behövs för verksamheten – se flik Bolagsstyrning.


VD har ordet

Under 2016 har Consensus tagit stora steg mot målet att bli en av de ledande kapitalförvaltarna med huvudkontor i Göteborg. Kapitalförvaltning är en mycket långsiktig affär som kräver både tålamod och stort kunnande för att lyckas. Vi har båda två och sedan har vi lyckats med den viktigaste ingrediensen – att få nöjda kunder.

Under 2016 gjorde vi ett par viktiga nyckelrekryteringar och etablerade en stiftelsefunktion med ett komplett stiftelseerbjudande. Vi kan nu erbjuda allt från arkivering, via styrelseportaler, bokföring, ansökningssystem till en anpassad kapitalförvaltning i rådgivande eller diskretionär form. Starten har varit över förväntan där vi på kort tagit över ett antal stora välrenommerade stiftelsers totala engagemang.

Vi fortsatte även vår mäklarexpansion med att rekrytera flera duktiga etablerade mäklare både till kontoret i Göteborg och Borås. Under april månad kommer vi även att etablera oss i Värnamo.

Under hösten lanserade vi våra specialfonder Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag. Fonderna har startat i nära dialog med våra kunder för att möta framtidens risk- och avkastningskrav. Fonderna kompletterar varandra med olika inriktning och har fått ett bra gensvar bland investerarna. Båda har även genererat en positiv avkastning i linje med uppställda mål vilket är extra glädjande. Fonderna finns att tillgå bl a hos Nordnet och Danske Bank.

Inom corporate finance fortsätter vi att hjälpa företag med i första hand exit frågor via börslistning eller försäljning. Vi valde dock att upphöra med CA verksamheten och överlät den samma till Erik Penser Bankaktiebolag.

Slutligen har vi fortsatt starka och långsiktiga huvudägare. Det är en oerhört viktig förutsättning för att kunna fortsätta vår expansion och satsning. Tillsammans med dem har vi skapat förutsättningar för att bli ett framgångsrikt finansiellt företag som hjälper framgångsrika företagare och institutioner.
Välkommen som kund till Consensus


Varför vända sig till Consensus?

Kapitalförvaltning

Placerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett stort mått av engagemang i en kunds förvaltade portfölj. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt sätta samman attraktiva placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Merparten av placeringsinriktningarna skräddarsys för att vara anpassade till kundens specifika behov.

Våra kunder utgörs av företag, stiftelse, institutioner eller förmögna privatkunder. Consensus tillhandahåller både diskretionär förvaltning och rådgivande förvaltning. Vi handlar alla typer av finansiella instrument och får dessutom kontinuerligt möjlighet att ta del av nya finansiella transaktioner ex fastigheter och private equtiy då vi samarbetar och får förslag från både utländska och svenska banker.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov i allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus använder primärt Nordnet som depåförande bank vilket innebär att alla typer av konton och försäkringslösningar är möjligt. Consensus kompletterar sin verksamhet med att framgångsrikt förvalta specialfonderna Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Försäkring

Consensus distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Målgrupp är privatpersoner med större pensionsavsättningar, privata företag, dess personal och ägare.

Bolaget har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Vi kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner.

Corporate Finance

På Consensus har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar av alla storlekar och typer av bolag. Vi är experter på transaktion och process och har en bred erfarenhet från en mängd olika branscher.
Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden genom exempelvis en börslistning.

Vi agerar även som Mentor på NGM.
 Att vi dessutom verkar med huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm ger oss närhet till kunder i södra Sverige men också ingångar i Stockholm. En heltäckande Corporate finance firma för bolag på väg.