Consensus Småbolag

Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som oftast inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av låg värdering och starka tillväxtsiffror.

Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från vad som gäller för en värdepappersfond avseende vissa placeringsbegränsningar. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inrikting och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

    • Aktier 0 – 100 %
    • Consensus Småbolag har som målsättning att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning mellan 10-15 %

Månadsrapport Consensus Småbolag

  • Fyll i din e-mailadress så skickar vi Consensus Småbolags månadsrapport varje månad.

Läs mer:


För mer information: