Svenska Bostadsfonden

Consensus Asset Management har upphört att tillhandahålla en marknadsplats för att kunna köpa och sälja investeringar i Svenska Bostadsfonden.

För mer information kontakta:


För mer information: