“För att vara oberoende är vi oerhört beroende

av våra kunders framgång.”